Privacy statement

SoulMenu vindt het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van groot belang. Jouw persoonsgegevens worden bij ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden we ons aan relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder leggen we uit hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze privacyverklaring goed te lezen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op onze website en onze diensten. Met deze privacyverklaring voldoen wij aan onze informatieplicht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 09.02.2023

Als je gebruik maakt van onze website en onze dienstverlening maken wij gebruik van persoonsgegevens die jij, of jouw bedrijf, met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij jij daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.
Wij kunnen deze privacyverklaring herzien. Als er belangrijke dingen veranderen in de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, zullen wij jou eerst informeren en waar nodig, opnieuw om toestemming vragen.

Contactgegevens
SoulMenu is gevestigd aan de Joke Smitstraat 24, 2331 MA, Leiden en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82677085. Voor privacy gerelateerde zaken kan je contact met Lie Hoogenberk van SoulMenu opnemen via lie@freedomkitchen.nl

Betrokkenen
Wij verwerken de persoonsgegevens van: websitebezoekers, klanten, leveranciers, samenwerkingspartners, zakelijke relaties. We krijgen de gegevens in principe rechtstreeks van jou. Soms ontvangen wij je gegevens van anderen, bijvoorbeeld als iemand anders een dienst van ons cadeau geeft, of via een samenwerkingspartij.

Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verwerken van websitebezoekers jonger dan 16 jaar zonder toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of onze websitebezoekers ouder dan 16 zijn. Als je vermoedt dat wij persoonsgegevens van een persoon jonger dan 16 jaar verwerken zonder toestemming, stuur dan een bericht naar lie@freedomkitchen.nl zodat we de informatie kunnen verwijderen als we deze niet rechtmatig verwerken.

Verwerking:

 • Dienstverlening
 • Nieuwsbrief
 • Website
 • Reviews
 • Verzoeken en vragen
 • Account
 • Contactgegevens opslaan zakelijke relatie

 

Persoonsgegevens
Wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens
 • IP-adres
 • Klantnummer
 • Bestelgegevens
 • Websiteactiviteit
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van onze dienstverlening, in correspondentie of telefonisch.

Wij verwerken GEEN bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Wij zullen alle zakelijke gegevens net zo zorgvuldig en veilig verzamelen en gebruiken als wij dat verplicht zijn bij jouw persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SoulMenu verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om dienstverlening over coaching en advies te verlenen
 • Het informeren over wijzigingen en nieuwe diensten of producten
 • Soul Menu verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Soul Menu analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Om te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het gebruiken van jouw review op onze website en op social media
 • Zakelijk netwerk opbouwen en onderhouden
 • Afhandelen van de betaling
 • Aanmaken van een account

 

Hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren
SoulMenu bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: 7 jaar
E-mailadres en naam contactformulier website: 2 jaar
Reacties en reviews website: onbeperkte tijd
Wij bewaren jouw gegevens zolang jij de nieuwsbrief wilt ontvangen

 

Onderbouwing van het gebruik van jouw persoonsgegevens
Indien je gebruik maakt van onze dienstverlening kunnen wij jou benaderen voor nieuwe diensten of producten. Wij willen je graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Wellicht dat onze nieuwe dienstverlening beter bij jou past dan wat je reeds van ons afneemt. Om die reden informeren wij jou over nieuwe diensten en producten. Als je liever niet wil dat wij je hierover informeren, dan kan je dat doen door een e-mail te sturen naar lie@freedomkitchen.nl

Indien jij ons benadert met een vraag of verzoek, dan hebben wij jouw persoonsgegevens nodig om te kunnen reageren en je vraag of verzoek af te kunnen handelen.

De wijze waarop toestemming ingetrokken kan worden
Als je liever niet wil dat wij je hierover informeren, dan kan je dat doen door je af te melden voor de mailinglijst.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij doen NIET aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou als persoon. Het gaat hier om besluiten door een computer of geautomatiseerde systemen worden genomen zonder dat een mens daarbij betrokken is.

Jouw rechten
Je hebt het recht op inzage in jouw gegevens, het recht op aanpassing als je gegevens onjuist zijn, het recht op verwijdering van je gegevens, het recht op bezwaar tegen een gegevensverwerking, het recht op beperking van een gegevensverwerking en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens.

Als je gebruik wilt maken van een van deze rechten, dan kan je je verzoek naar ons mailen via lie@freedomkitchen.nl Mogelijk moeten we jouw identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen. We zullen altijd tijdig reageren. Mocht je niet tevreden zijn met de afhandeling van jouw verzoek, dan kan je je klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen met anderen
We zullen jouw gegevens niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of jouw organisatie, met ons heeft afgesloten of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Wij maken gebruik van meerdere verwerkers. Wij hebben met al onze verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten. Als wij gegevens delen met een andere partij dan een verwerker, sluiten wij waar nodig, een overeenkomst met betrekking tot het delen van gegevens.

Op dit moment kunnen wij jouw gegevens delen met de volgende partijen: AANVULLEN.

Wij verkopen jouw gegevens NIET aan andere partijen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.

Wij delen jouw persoonsgegevens met de volgende samenwerkingspartners:

 • Moneybird (online tool voor onze boekhouding)
 • Mail Blue (e-mailmarketingprogramma)
 • Freedomkitchenacademy (onze online werkomgeving, inclusief e-mail)

 

Doorgifte van persoonsgegevens
Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk samen te werken met partijen die jouw gegevens opslaan binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zal echter niet altijd mogelijk zijn. Wanneer wij jouw gegevens buiten de EER verwerken, dan nemen wij de juiste maatregelen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming van ons vereist. In dat geval werken we samen met partijen in door de Europese Commissie erkende landen met een passend beschermingsniveau. Als een partij hier niet aan voldoet, dan zullen we de standaardcontractbepalingen implementeren (op basis van het besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 betreffende standaardcontractuele bepalingen).

Social media
Op onze website is het mogelijk om via ‘like en share’ knoppen artikelen te delen met anderen via jouw social media-account. Wij krijgen geen toegang tot jouw social media-account, en hebben geen invloed op hoe zij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij raden je aan om het privacy beleid van de social media partijen waar jij een account hebt, goed te lezen zodat je weet hoe jouw gegevens door deze partijen worden gebruikt en hoe jij jouw instellingen kan aanpassen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website op jouw computer, tablet of smartphone kan worden opgeslagen.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat die geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen, al dan niet automatisch.

Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters en het gebruik van caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Wij hebben ‘Like buttons’ van SOCIAL MEDIA op onze website geplaatst. Deze partijen kunnen derde-cookies plaatsen via deze buttons. Wij hebben hier verder geen invloed op.

In onze cookieverklaring kan je meer informatie vinden.

IP-adres
Jouw IP-adres kan worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze dienstverlening gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze dienstverlening op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken je IP-adres niet om jouw onlinegedrag te volgen of te registeren. In principe zijn we niet in staat om jouw IP-adres te koppelen aan jouw naam, adres of andere identificerende informatie, tenzij jij ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Google Analytics
Gegevens die jij verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan onze websites en dienstverlening verbeteren. Wij maken daarvoor gebruik van Google Analytics.

Beveiliging
We zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Gebruik van sterke wachtwoorden en waar mogelijk het gebruik van een tweede factor
 • Gebruik van een beveiligde omgeving voor opslag van de data
 • Gebruik van verwerkers met een adequaat beveiligingsniveau gezien de aard van de gegevens
 • Op onze websites maken we gebruik van een beveiligingscertificaat, te herkennen aan het slotje in de adresbalk
 • Regelmatig installeren van updates op website, computers en dergelijke

 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail lie@freedomkitchen.nl